Code-G’s Dynamische Aanpak: Agile in Actie

Bij Code-G passen we de Agile methodologie toe om snel en efficiënt op klantbehoeften in te spelen. Hieronder volgt een overzicht van onze werkwijze, verdeeld in vier fasen: Analyse, Ontwerpen, Ontwikkeling, en Onderhoud & Beheer.

1.

Analyse

2.

Ontwerpen

3.

Ontwikkeling

4.

Onderhouden & Beheer

Code-G’s Dynamische Aanpak: Agile in Actie

Bij Code-G passen we de Agile methodologie toe om snel en efficiënt op klantbehoeften in te spelen. Hieronder volgt een overzicht van onze werkwijze, verdeeld in vier fasen: Analyse, Ontwerpen, Ontwikkeling, en Onderhoud & Beheer.

ANALYSE

STAP 1.

In de Analysefase begint Code-G met het in kaart brengen van de behoeften van de klant en de eindgebruikers. Dit wordt gedaan door middel van interactieve sessies, interviews, en het verzamelen van feedback. Het team gebruikt deze informatie om de gebruikersverhalen en prioriteiten vast te stellen. Deze fase is cruciaal voor het succesvolle verloop van het project, omdat het helpt om de scope en de vereisten duidelijk te definiëren. In Agile wordt deze fase continu herhaald door de hele cyclus heen, waardoor het team flexibel blijft en zich kan aanpassen aan veranderende behoeften.

ONTWERPEN

STAP 2.

Tijdens de Ontwerpfase gaat Code-G aan de slag met het creëren van prototypes en het ontwerpen van de architectuur. In deze fase wordt nauw samengewerkt met stakeholders om ervoor te zorgen dat de ontwerpen aansluiten bij de verwachtingen en de vastgestelde eisen. Het team maakt gebruik van iteratieve ontwerpmethoden, wat betekent dat de ontwerpen regelmatig worden herzien en verbeterd op basis van feedback. Dit zorgt ervoor dat het eindproduct niet alleen technisch haalbaar is, maar ook gebruiksvriendelijk en waardevol voor de eindgebruiker.

ONTWIKKELING

STAP 3.

In de Ontwikkelingsfase begint het team van Code-G met het daadwerkelijk bouwen van het product. Deze fase wordt gekenmerkt door korte ontwikkelingscycli, bekend als sprints, waarin specifieke, afgebakende stukken werk worden voltooid. Het team werkt aan de hand van de prioriteitenlijst die tijdens de analysefase is opgesteld. Elke sprint eindigt met een werkend product, dat vervolgens wordt gedemonstreerd aan de stakeholders. Dit zorgt voor transparantie en stelt het team in staat om snel te reageren op feedback en aanpassingen te maken.

ONDERHOUDEN & BEHEER

STAP 4.

Na de lancering van het product gaat Code-G over tot de fase van Onderhoud & Beheer. In een Agile omgeving stopt het werk nooit echt; het team blijft nieuwe updates en verbeteringen doorvoeren op basis van voortdurende feedback van gebruikers. Dit omvat het oplossen van bugs, het uitvoeren van prestatieverbeteringen en het toevoegen van nieuwe functies. Het doel in deze fase is om de levenscyclus van het product te verlengen en te zorgen voor een blijvende waarde voor de klant en de eindgebruikers.